Familieopstellingen

Ons denken en handelen wordt deels gestuurd door ons verstand.
Het stelt je in staat te doen wat je moet of wilt doen. Daardoor komen mooie en goede dingen tot stand, behaal je doelen en doe je de klussen die je moet doen.

Een groot deel van je handelen gaat echter onbewust en is grotendeels gebaseerd op onze normen en waarden en onze eerdere leerervaringen. De leerervaringen in onze vroege jeugd blijken van enorm belang. Deze ervaringen kunnen positief dan wel negatief zijn.

Wanneer je (te veel) last hebt van negatieve leerervaringen en je steeds maar tegen dezelfde soort problematiek aanloopt of een probleem of keuze niet rationeel lijkt te kunnen oplossen, kan een (familie-) opstelling uitkomst bieden. Een (familie) opstelling laat ons snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak is achter ons gedrag.

Omdat veel van deze onbewuste problematiek voortkomt uit onze familie van herkomst, zijn veel opstellingen familie-opstellingen. Het is echter ook mogelijk om een probleem op de werkvloer op te stellen (organisatieopstelling), een ziekte of lichamelijke klacht (lichaamsopstelling) of dilemma dat je met je verstand niet opgelost krijgt.

Deelname: € 15,- per persoon per avond. Opstelling: € 75,– inclusief gesprek vooraf.
(contant te voldoen op de avond zelf)

De opstellingen zullen worden begeleid door Els.

Folder opstellingen 2022